Transport publiczny w Australii oferuje cztery główne opcje: pociąg, autobus, prom i lekką kolej (znaną również jako tramwaje), a te środki transportu będą się różnić w zależności od miasta.

Większość dużych miast używa obecnie kart elektronicznych lub kart przedpłaconych zamiast biletów papierowych. Haczyk polega na tym, że każde miasto używa innej karty do swoich systemów transportu publicznego.

Oto przewodnik po sieciach transportu publicznego w każdej stolicy Australii:

Brisbane — karta Translink Go; używana w pociągach, tramwajach, autobusach i promach

Melbourne – myki; używana w pociągach, tramwajach i autobusach

Sydney – Opalowa Karta; używana w pociągach, tramwajach, autobusach i promach

Adelajda – karta metra; używana w pociągach, tramwajach i autobusach

Perth – SmartRider; używana w pociągach, tramwajach i autobusach

Hobart – Zielona karta metra; używana w autobusach

Canberry – MyWay; używana w autobusach

Darwin – karta Tap & Ride; używana w autobusach