Australia jest krajem świeckim, charakteryzującym się wysokim stopniem wolności religijnej i różnorodności religijnej. Chociaż państwo i grupy religijne są utrzymywane jako odrębne jednostki, instytucje religijne nadal odgrywają dużą rolę w społeczeństwie australijskim. Na przykład wiele szkół podstawowych i średnich, szpitali, placówek opieki nad osobami starszymi i organizacji charytatywnych jest własnością i jest finansowanych przez organizacje religijne.

Chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej dominującą religią w Australii, wprowadzoną przez osadników brytyjskich podczas kolonizacji. W Australii zawsze istniał pewien stopień różnorodności religijnej. Jednak dopiero po zniesieniu polityki Białej Australii (w latach siedemdziesiątych) społeczności pozaeuropejskie były w stanie znacząco się osiedlić i zwiększyć liczebność. Od tego czasu w kraju obserwuje się również rosnącą różnorodność religii niechrześcijańskich.

Na ogólnym poziomie kulturowym Australijczycy unikają jawnych przejawów religijności. Nie ma powszechnej publicznej retoryki religijnej (takiej jak „Boże błogosław Amerykę” lub „Boże chroń królową”), która korelowałaby australijską tożsamość narodową z chrześcijaństwem. Rzeczywiście, ludzie częściej unikają wyraźnego wyrażania swoich przekonań religijnych w miejscu pracy, aby zachować rozróżnienie między życiem prywatnym a publicznym. Rozmowy na temat religii są zwykle mile widziane w prywatnym otoczeniu i wśród znajomych osób. Jednak publiczne promowanie lub defensywność swoich przekonań religijnych (w tym ateizmu) jest zazwyczaj niedoceniane.