Australia, oficjalnie Wspólnota Australijska, jest suwerennym krajem składającym się z kontynentu australijskiego, wyspy Tasmanii i wielu mniejszych wysp. Z powierzchnią 7 617 930 kilometrów kwadratowych (2941 300 mil kwadratowych), Australia jest największym krajem pod względem powierzchni w Oceanii i szóstym co do wielkości krajem na świecie. Australia jest najstarszym, najbardziej płaskim i najsuchszym zamieszkałym kontynentem o najmniej żyznych glebach. Jest to kraj bardzo różnorodny, a jego wielkość zapewnia różnorodność krajobrazów i klimatów, z pustyniami w centrum, tropikalnymi lasami deszczowymi na północnym wschodzie i pasmami górskimi na południowym wschodzie.

Rdzenni Australijczycy zamieszkiwali kontynent od około 65 000 lat. Europejska eksploracja morska Australii rozpoczęła się na początku XVII wieku wraz z przybyciem holenderskich odkrywców. W 1770 r. wschodnia część Australii została przejęta przez Wielką Brytanię i początkowo osiedlona została poprzez transport karny do kolonii Nowej Południowej Walii od 26 stycznia 1788 r., kiedy to data stała się narodowym dniem Australii. Populacja europejska stale rosła w kolejnych dziesięcioleciach, a do czasu gorączki złota w latach pięćdziesiątych XIX wieku większość kontynentu została zbadana przez europejskich osadników i założono dodatkowe pięć samorządnych kolonii koronnych. 1 stycznia 1901 r. sześć kolonii zjednoczyło się, tworząc Wspólnotę Australijską. Australia od tego czasu utrzymuje stabilny liberalno-demokratyczny system polityczny i bogatą gospodarkę rynkową.

Z politycznego punktu widzenia Australia jest federalną parlamentarną monarchią konstytucyjną, składającą się z sześciu stanów i dziesięciu terytoriów. Prawie 26-milionowa populacja Australii jest silnie zurbanizowana i silnie skoncentrowana na wschodnim wybrzeżu. Canberra jest stolicą kraju, a najbardziej zaludnionym miastem i centrum finansowym jest Sydney. Kolejne cztery największe miasta to Melbourne, Brisbane, Perth i Adelaide. Demografia Australii została ukształtowana przez stulecia imigracji: imigranci stanowią 30% populacji kraju, a prawie połowa Australijczyków ma co najmniej jednego rodzica urodzonego za granicą. Bogate zasoby naturalne Australii i dobrze rozwinięte międzynarodowe stosunki handlowe mają kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, który generuje dochody z różnych źródeł, w tym usług, eksportu górniczego, bankowości, produkcji, rolnictwa i edukacji międzynarodowej.

Australia to wysoko rozwinięty kraj z gospodarką o wysokich dochodach; ma trzynastą co do wielkości gospodarkę na świecie, dziesiąty najwyższy dochód na mieszkańca i piąty co do wielkości wskaźnik rozwoju społecznego. Australia jest potęgą regionalną i ma trzynaste miejsce na świecie pod względem wydatków wojskowych. Australia plasuje się wśród najwyższych na świecie pod względem jakości życia, demokracji, zdrowia, edukacji, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich, bezpieczeństwa i praw politycznych, a wszystkie jej główne miasta radzą sobie wyjątkowo w globalnych badaniach porównawczych dotyczących życia. Jest członkiem międzynarodowych ugrupowań, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, G20, OECD, WTO, ANZUS, AUKUS, Five Eyes, Quad, APEC, Forum Wysp Pacyfiku, Wspólnoty Pacyfiku i Wspólnoty Narodów.

Nazwa Australia wywodzi się od łacińskiego Terra Australis („kraina południowa”), nazwy używanej od czasów starożytnych dla hipotetycznego kontynentu na półkuli południowej. Kiedy Europejczycy po raz pierwszy zaczęli odwiedzać i mapować Australię w XVII wieku, nazwa Terra Australis została naturalnie zastosowana do nowych terytoriów.[N4]

Aż do początku XIX wieku Australia była najbardziej znana jako Nowa Holandia, nazwa po raz pierwszy użyta przez holenderskiego odkrywcę Abla Tasmana w 1644 roku (jako Nieuw-Holland), a następnie zanglizowana. Terra Australis wciąż widziała okazjonalne użycie, na przykład w tekstach naukowych. [N5] Nazwa Australia została spopularyzowana przez odkrywcę Matthew Flindersa, który powiedział, że jest „bardziej przyjemna dla ucha i asymilowana z nazwami innych wielkich części na Ziemi”. Kilku znanych wczesnych kartografów również używało słowa Australia na mapach. Gerardus Mercator użył wyrażenia climata australia na swojej podwójnej, sercowatej mapie świata z 1538 r., podobnie jak Gemma Frisius, która była nauczycielką i współpracowniczką Mercatora, na swojej własnej, sercowatej mapie ściennej w 1540 r. Australia pojawia się w książce o astronomii autorstwa Cyriaco Jacoba zuma Bartha opublikował we Frankfurcie nad Menem w 1545 r. Po raz pierwszy oficjalnie wykorzystano Australię w kwietniu 1817 r., kiedy gubernator Lachlan Macquarie potwierdził otrzymanie map Australii Flindersa od Lorda Bathursta. W grudniu 1817 Macquarie zarekomendował Urzędowi Kolonialnemu jego formalne przyjęcie. W 1824 roku Admiralicja zgodziła się, aby kontynent był oficjalnie znany pod tą nazwą. Pierwsze oficjalne opublikowane użycie nowej nazwy nastąpiło wraz z opublikowaniem w 1830 r. The Australia Directory przez Biuro Hydrograficzne.