Australia może podpisać umowę handlową z Indiami do końca roku. Takie informacje płyną z rządu premiera Anthony’ego Albanese po wizycie w Indiach.

We wspólnym przemówieniu z indyjskim premierem Narendrą Modi, Anthony Albanese powiedział, że oba kraje sfinalizowały umowy mające na celu zacieśnienie więzi gospodarczych i kulturalnych.

Co istotne, oba kraje zgodziły się na szybkie zawarcie umowy o kompleksowej współpracy gospodarczej. Premierzy mają nadzieję, że zostanie ona podpisana do końca roku.

Ograniczona umowa o wolnym handlu między krajami weszła w życie w styczniu, a australijskie produkty, o wartości ponad 2,5 miliarda dolarów, trafiły już do Indii.

Ogłoszono również powstanie australijsko-indyjskiej grupy zadaniowej, zajmującej się energią słoneczną, której współprzewodniczyć będzie australijska profesor Renate Egan.Oba kraje kładą nacisk na odnawialne źródła energii i ścisłą współpracę w zakresie dostarczania kluczowych minerałów, ponieważ Indie dążą do osiągnięcia 50% udziału energii odnawialnej i 30% wykorzystania pojazdów elektrycznych do 2030 r.

Podpisano również umowę o koprodukcji audiowizualnej, wspierającą miejsca pracy i twórczą wymianę w zakresie rozwoju projektów ekranowych.

Przywódcy poczynili również znaczące postępy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zobowiązali się do zwiększenia wymiany informacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *